BAMDADZAGROSONLINE.IR

جستجو عبارت احمدرضا احمدی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
اگر احمدرضا احمدی نبود...
اگر احمدرضا احمدی نبود...

اهمیت شعر احمدرضا از این‌ جهت است که بسیاری از قید و بندهای شاید نالازم شعر را از شعر نیمایی گرفت؛ احمدرضا آمد گفت لازم نیست بگوییم منظور ما از شب، دیکتاتوری است؛ بلکه منظور من خود شب است

احمدرضا احمدی درگذشت
احمدرضا احمدی درگذشت

احمدرضا احمدی این شاعر فقید توسط مرکز هنرمندان ایران به عنوان موسس و پایه‌گذار موج شعر نو و پیشگام سورئالیسم در ادبیات کودکان شناخته شده است. «سفر در شب» یکی از قوی‌ترین آثار احمدی است که به موضوع‌های اجتماعی، صلح، همزیستی، تحمل و همکاری اشاره می‌کند.