BAMDADZAGROSONLINE.IR

جستجو عبارت موسیقی درمانی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
موسیقی‌ آرام چگونه جیب ما را خالی می‌کند؟
موسیقی‌ آرام چگونه جیب ما را خالی می‌کند؟

حتما برای هر کدام از ماها پیش آمده که سالی چند بار برای خرید کردن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کرده‌ایم و با دیدن رنگ و لعاب و تبلیغات فروشگاه حتی بیش از آنچه نیاز داشته‌ایم، خرید کرده‌ایم.

موسیقی چگونه به کاهش درد و اضطراب کمک می‌کند؟
موسیقی چگونه به کاهش درد و اضطراب کمک می‌کند؟

موسیقی طی قرن‌ها واجد قابلیت بالقوه برای تأثیرگذاری بر رضایت خاطر ما تلقی شده است. سقراط نوشته: «ریتم و هارمونی راه خویش را به خلوتگاه‌هایی از نفس می‌گشایند که نیرومندانه بر آنها مستولی می‌شوند و فیض می‌رسانند.»

درمانگری موسیقی؛ از ابن سینا تاکنون
درمانگری موسیقی؛ از ابن سینا تاکنون

موسیقی درمانی شیوه‌ای جدید در دانش پزشکی محسوب می‌شود، اما تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سابقه تاریخی درمانگری به کمک موسیقی در رشته‌های مختلف پزشکی، قدمت زیادی دارد و در گذشته‌های دور از موسیقی برای مقابله با امراض و مداوای برخی بیماری‌ها بهره‌مند می‌شدند.